cúng động thổ

Bài văn cúng khấn và chuẩn bị lễ vật Cúng Động Thổ làm nhà, xây công trình, sửa nhà…

Làm nhà là một trong những việc quan trọng nhất của một đời người. Để những người sống trong ngôi nhà mới xây cất được khỏe mạnh, gặp mọi sự may mắn tốt lành thì khi tiến hành làm nhà nhất thiết phải chọn giờ Hoàng Đạo. Người Việt Nam theo tín ngưỡng tin rằng: