bài khấn

Bài văn cúng Tết Hàn Thực (Ngày Mồng 3 Tháng 3) mẫu

Bài khấn Tết Hàn Thực (Ngày Mồng 3 Tháng 3)   VCCT Tết Hàn Thực (Ngày Mồng 3 Tháng 3) Theo phong tục xưa của Trung Quốc: vào tiết Hàn Thực 3/3 mọi người không nổi lửa mà chỉ ăn đồ nguội đã chuẩn bị sẵn từ hôm trước. Hàn thực có nghĩa là thức ăn nguội. Ý nghĩa: Theo phong tục xưa của Trung Quốc: vào

Bài văn cúng khấn khi đi Tiết Thanh minh (mồng 5 – mồng 10 tháng 3) mẫu

Bài văn khấn khi đi Tiết Thanh minh (Từ mồng 5 Đến Mồng 10 Tháng Ba)   VCCT Tiết Thanh minh (Từ mồng 5 Đến Mồng 10 Tháng Ba) Ông bà ta xưa chọn Tiết Thanh Minh là ngày cắt cỏ trên mộ và đắp đất lên mộ (tảo mộ). Ý nghĩa: Ông bà ta xưa chọn Tiết Thanh Minh là ngày cắt cỏ trên mộ và đắp đất lên mộ (tảo mộ).

Bài văn cúng khấn trong lễ dâng sao giải hạn vào ngày tết Nguyên Tiêu mẫu

Bài khấn Lễ dâng sao giải hạn vào ngày tết Nguyên Tiêu   VCCT Lễ dâng sao giải hạn vào ngày tết Nguyên Tiêu Ông bà ta xưa quan niệm rằng: Mỗi năm, mỗi người có một ngôi sao chiếu mệnh trong đó có sao vận tốt, lại có sao vận xấu. Ý nghĩa: Ông bà ta xưa quan niệm rằng: Mỗi năm, mỗi người có một ngôi sao

Bài văn cúng khấn Lễ Nguyên Tiêu (Lễ Thượng nguyên) mẫu

Bài khấn Lễ Nguyên Tiêu (Lễ Thượng nguyên)   VCCT Lễ Nguyên Tiêu (Lễ Thượng nguyên) Ngày Rằm tháng Giêng, ngày trăng tròn dầu tiên của năm mới, theo tục xưa gọi là: Tết Nguyên Tiêu. Ý nghĩa: Ngày Rằm tháng Giêng, ngày trăng tròn dầu tiên của năm mới, theo tục xưa gọi là: Tết Nguyên Tiêu. Vào ngày này người Việt Nam thường