phật di lặc trưng bày

Tượng Di lặc ngồi đá Thanh Ngọc tự nhiên đón lành, hạnh phúc N056

9,900,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Phật Di lạc xanh ngồi, đá tự nhiên Thanh Ngọc, đế gỗ. + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 8cm x 13.5cm + Khối lượng: 1.113g + Ý nghĩa: Biểu tượng của sự an nhàn, vui vẻ, tránh dữ đón lành, mang lại

Tượng Di Lặc cầm nguyên bảo gỗ Pơ Mu sức khỏe dồi dào PDL-MU

1,680,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Phật Di lặc ngồi, gỗ Pơ Mu ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 14cm x 17cm + Khối lượng: 972g + Ý nghĩa: Biểu tượng của sự an nhàn, vui vẻ, mang lại cuộc sống hạnh phúc, sức khỏe

Tượng phật Di Lặc bột đá Tài Phước hữu dư A133

4,025,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng phật di lạc tài phước hữu dư (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 31cm x 16cm x 42cm + Khối lượng: 5 kg + Ý nghĩa: mang phước nhập gia, gia đình vui vẻ,hạnh phúc, may mắn về tài lộc. +

Tượng phật Di Lặc Bát Tài cầm bắp cải hài hòa vô tư A121

4,025,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng phật di lạc tạ dũng bát tài (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 17cm x 38cm + Khối lượng: 4.6 kg + Ý nghĩa: biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc, Phật tới đâu ở đó có hạnh phúc,

Tượng Phật Di Lặc mạ vàng đế gỗ ban phước, vui vẻ A115

9,275,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 34cm x 30cm x 74cm + Khối lượng: 9.65kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự vui vẻ, an lạc như ý, ban phước nạp tài. + Cách