phật di lặc trưng bày

Tượng Di lặc ngồi đá Thanh Ngọc tự nhiên đón lành, hạnh phúc N056

9,900,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Phật Di lạc xanh ngồi, đá tự nhiên Thanh Ngọc, đế gỗ. + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 8cm x 13.5cm + Khối lượng: 1.113g + Ý nghĩa: Biểu tượng của sự an nhàn, vui vẻ, tránh dữ đón lành, mang lại

Tượng Di Lặc cầm nguyên bảo gỗ Pơ Mu sức khỏe dồi dào PDL-MU

1,680,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Phật Di lặc ngồi, gỗ Pơ Mu ((tại Việt Nam)). + Kích thước (dài x rộng x cao): 16cm x 14cm x 17cm + Khối lượng: 972g + Ý nghĩa: Biểu tượng của sự an nhàn, vui vẻ, mang lại cuộc sống hạnh phúc, sức khỏe

Tượng phật Di Lặc Bát Tài cầm bắp cải hài hòa vô tư A121

4,025,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng phật di lạc tạ dũng bát tài (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 28cm x 17cm x 38cm + Khối lượng: 4.6 kg + Ý nghĩa: biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc, Phật tới đâu ở đó có hạnh phúc,

Tượng phật Di Lặc bột đá Tài Phước hữu dư A133

4,025,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng phật di lạc tài phước hữu dư (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 31cm x 16cm x 42cm + Khối lượng: 5 kg + Ý nghĩa: mang phước nhập gia, gia đình vui vẻ,hạnh phúc, may mắn về tài lộc. +

Tượng Phật Di Lặc mạ vàng đế gỗ ban phước, vui vẻ A115

9,275,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 34cm x 30cm x 74cm + Khối lượng: 9.65kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự vui vẻ, an lạc như ý, ban phước nạp tài. + Cách