thần tài thổ địa bột đá mạ vàng

Tượng Thần tài thổ địa mạ vàng lớn chiêu tài, nạp phước Y137

4,290,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Thần tài thổ địa bằng bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam) + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 12cm x 23cm + Khối lượng: 5.1kg/ cặp + Ý nghĩa: chiêu tài nạp phước, bảo trợ gia đạo. + Cách sử dụng: thờ

Tượng thần tài thổ địa mạ vàng an gia, trấn trạch E327

2,625,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tượng Thần Tài và Thổ Địa bằng bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 10cm x 11cm x 14cm + Khối lượng : 1.6kg/bộ + Ý nghĩa : biểu tượng cho bình an gia đạo, trấn

Tượng Thần tài thổ địa mạ vàng sức khỏe, tài lộc, may mắn Y136

2,475,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tượng Thần Tài và Thổ Địa bằng bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao) : 10cm x 11cm x 14cm + Khối lượng : 1.6kg/bộ + Ý nghĩa : biểu tượng cho bình an gia đạo, trấn