Phật di lặc chiêu tài

Tượng phật Di Lặc bột đá xanh chiêu tài, tác lộc A137

3,150,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: phật di lạc bột đá màu xanh(tại Việt Nam). + Kích thước (đường kính x cao): 31cm x 37cm + Khối lượng: 3.6kg + Ý nghĩa: biểu tượng tuyệt đối của hạnh phúc, phật tới đâu ở đó có hạnh phúc, biểu tượng của sự hài hòa,

Tượng Phật Di Lạc mạ vàng nhỏ như ý vui vẻ E319

788,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc bột đá mạ vàng non, trên đế thủy tinh nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 8.5cm x 8.5cm x 8cm + Khối lượng: 430gr + Ý nghĩa: biểu tượng của sự vui vẻ, an lạc như ý, ban

Tượng Phật Di Lạc mạ vàng vui vẻ an lạc E313

1,138,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc bột đá mạ vàng non trên đế thủy tinh (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 12.5cm x 10.5cm x 12cm + Khối lượng: 920gr + Ý nghĩa: biểu tượng của sự vui vẻ, an lạc như ý, ban phước

Tượng Phật di lạc bột đá xanh ban tài nạp phước H243G

2,980,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di Lạc bột đá màu( Hồng Kông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 29cm x 19cm x 41cm + Khối lượng: 3.3kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự vui vẻ, an lạc như ý, ban phước nạp tài. + Cách sử dụng: trưng