phật di lạc mạ vàng

Tượng phật di lặc mạ vàng cầm hồ lô nhỏ tài lộc hạnh phúc A138

1,138,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng phật di lạc phước lộc như ý, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 10cm x 19cm + Khối lượng: 0.8 kg + Ý nghĩa: mang phước nhập gia, gia đình vui vẻ,hạnh phúc, may

Tượng Phật Di Lặc mạ vàng nhỏ nạp tài, an lạc A136

1,138,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng phật di lạc tụ bảo lai tài (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 13cm x 10cm x 19cm + Khối lượng: 0.8 kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự an lạc, vui vẻ, nạp phước nạp tài. + Cách sử

Tượng Phật Di Lặc mạ vàng đế gỗ ban phước, vui vẻ A115

9,275,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 34cm x 30cm x 74cm + Khối lượng: 9.65kg + Ý nghĩa: biểu tượng của sự vui vẻ, an lạc như ý, ban phước nạp tài. + Cách

Tượng Phật Di Lạc mạ vàng nhỏ như ý vui vẻ E319

788,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật di lạc bột đá mạ vàng non, trên đế thủy tinh nhỏ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 8.5cm x 8.5cm x 8cm + Khối lượng: 430gr + Ý nghĩa: biểu tượng của sự vui vẻ, an lạc như ý, ban

Tượng Phật Di Lạc mạ vàng vui vẻ gia đạo A139

4,025,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng phật di lạc phước lộc như ý, bột đá mạ vàng non (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 32cm x 18cm x 40cm + Khối lượng: 3 kg + Ý nghĩa: mang phước nhập gia, gia đình vui vẻ,hạnh phúc, may