Bài văn cúng khấn Gia Thần ở ngày mồng 1 và ngày Rằm

Theo để lại, cứ vào chiều tối ngày và chiều tối hàng tháng, các gia đình người Việt Nam thường làm để cầu xin cho mọi người trong gia đình được khoẻ mạnh, bình an, may mắn, thành đạt…

LECUNG.

Sắm lễ ngày mồng một và ngày rằm chủ yếu là thành tâm kính lễ, lễ cúng vào chiều tối ngày Mồng Một (lễ Sóc) và lễ cúng vào chiều tối ngày Rằm (lễ Vọng) thường là lễ chay: Xôi, chè, hương, hoa, trầu cau, quả, tiền vàng.

vào ngày mồng Một và ngày Rằm:

– Con lạy chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.
– Con kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vi Tôn Thần.
– Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân
– Con kính lạy ngài Bản gia Thổ địa Long Mạch Tôn Thần
– Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn Thần
– Con kính lạy ngài tiền hậu Địa chủ Tài Thần
– Con kính lạy các Tôn Thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là:…………………………………….Tuổi:…………………
Ngụ tại:…………………………………………………………

Hôm nay là ngày…… tháng…… năm…., tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn Thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa Long Mạch Tôn Thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính Thần, các vị Tôn Thần cai quản trong khu vực này. Cúi xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.
Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.
Phục duy cẩn cáo!
Nguồn: Phong  Thủy Tổng Hợp

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>